Historyczne Skarby Powiśla

Zofia Czerwińska

Zofia Czerwińska (1933-2019) Była aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, która zdobyła popularność dzięki występom w takich serialach, jak „Czterdziestolatek”, „Alternatywy 4” oraz w filmach „Poszukiwany, poszukiwana” czy „Miś”. W 2017 roku została sojuszniczką osób LGBT+, biorąc udział w akcji „Ramię w ramię po równość”, zorganizowanej przez Kampanię Przeciw Homofobii. Mieszkała na Powiślu, gdzie często można było ją spotkać na spacerze z ukochanym psem Dżekusiem lub w jednej z okolicznych kawiarni.

Irena Kwiatkowska

Irena Kwiatkowska (1912-2011) Była artystką kabaretową i aktorką, grała w filmach, serialach i produkcjach teatralnych. Współpracowała z Polskim Radiem, w którym była spikerką, i dla którego nagrała wiele audycji radiowych, w których czytała wiersze i książki dla dzieci. Występowała również w Kabarecie Dudek oraz w Kabarecie Starszych Panów. Do 90. roku życia mieszkała na Powiślu przy ul. Tamka 49. Uwielbiała chodzić do parku za Akademią Muzyczną na Okólniku, gdzie dokarmiała gołębie.

Jan Nowak

Jan Nowak – Jeziorański (1914-2005) Znany był pod przydomkiem „Kurier z Warszawy”, który nadano mu jako emisariuszowi Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Po wojnie pracował w polskiej redakcji brytyjskiej rozgłośni BBC, a w 1951 r. podjął się kierowania Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. W 2002 r. powrócił do ojczyzny i zamieszkał na Powiślu przy ul. Czerniakowskiej 178A, gdzie dziś znajduje się upamiętniający go pomnik-ławeczka.

Zbigniew Religa

Zbigniew Religa (1938-2009) Był kardiochirurgiem i profesorem nauk medycznych. 5 listopada 1985 r. w Klinice Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu zespół lekarzy pod jego kierownictwem przeprowadził pierwszy udany zabieg przeszczepienia serca w Polsce. W latach 2005-2007 był ministrem zdrowia w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Przez ostatnie 47 lat życia mieszkał na Powiślu przy ul. 3 maja 2.