Agnieszka Bielak

W 2018 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. W swojej twórczości zajmuje się głównie rzeźbą oraz instalacją, które łączy z fotografią i wideo. Inspiracje czerpie z własnego życia oraz otaczającego ją świata. Główną tematyką jej prac jest cisza, pojawiająca się nie tylko jako zjawisko, ale przede wszystkim jako doświadczenie w wymiarze egzystencjalnym.

Dominika Chmielewska

Studentka Grafiki. Pasjonuje się konstruowaniem cyfrowego kolażu oraz tworzeniem systemów identyfikacji wizualnych. W swojej twórczości najczęściej odnosi się do psychiki człowieka, jego relacji z samym sobą, ale też do relacji ze społeczeństwem i do wpływu środowiska na jednostkę. 

 

Tomasz Jastrzębski

Student Grafiki. Zajmuje się głównie malarstwem oraz grafiką cyfrową. W swoich pracach malarskich najczęściej odnosi się do tematów związanych z człowiekiem i jego fizycznością. Inspiracje czerpie z estetyki popkultury ubiegłych dekad. 

Basia Mączka

Studentka Grafiki. W swojej twórczości eksploruje zagadnienie związków kolorystycznych, a także koloru jako odpowiednika stanu emocjonalnego. Codzienne sytuacje często stają się dla niej inspiracją do stworzenia szybkich wizualnych notek, które są następnie punktem wyjścia do dalszych formalnych poszukiwań bardziej syntetycznego ujęcia.

Krzysiek Rudziński

Student Grafiki ASP w Warszawie. Inspiracje czerpie z Dalekiego Wschodu i przekłada je na swój język wizualny. W swojej twórczości wykorzystuje tradycyjne techniki graficzne łącząc je z narzędziami obróbki cyfrowej.