Magda Fokt

Artystka wizualna, pedagog. Absolwentka warszawskiej ASP. Autorka i uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prezes Stowarzyszenia Artystycznego Front Sztuki. W swojej twórczości odnosi się do zagadnienia ludzkiej tożsamości, relacji pomiędzy kulturą a naturą oraz kwestii ekologicznych. Głównym źródłem jej inspiracji jest pejzaż. 

Marianna Stuhr

Absolwentka krakowskiej oraz warszawskiej ASP. Swoją sztukę traktuje jako poszukiwanie między tradycją a nowoczesnością. Łączy współczesną ekspresję z technikami czasu minionego (klasycznymi technikami druku ręcznego). W swoich pracach najczęściej podejmuje tematykę koncepcji pustki w obrazie oraz tego, co widzialne i niewidzialne, przedstawione i abstrakcyjne. 

 

Alek Slon

Ukończył wydział malarstwa na ASP w Rzymie oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Głównym obszarem jego działalności jest malarstwo i rysunek, tworzy także instalacje multimedialne, animacje i wideo. Przedmiotem jego zainteresowań jest podświadomość ujawniająca się poprzez wspomnienia, sny i marzenia. Znajdując ich wizualne reprezentacje dociera do osobistych mitów, które są jednocześnie nierozerwalnie związane z wyobraźnią kolektywną. 

Sabina Twardowska

Artystka wizualna, pedagog, doktor sztuki. Absolwentka warszawskiej ASP oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem oraz projektowaniem graficznym – w tym głównie tworzeniem ilustracji i plakatów. Jej sztuka powstaje w oparciu o szeroko pojętą popkulturę. Czerpie inspiracje z polityki, telewizji, filmu, komiksu, ulicy i literatury. Często sięga po typografię i cytaty. 

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz

Profesor warszawskiej ASP. Od 2011 r. prowadzi zajęcia z Podstaw Grafiki Warsztatowej. W latach 2016-2018 zatrudniony jako Visiting Professor na Indiana University w Bloomington, USA. Jego prace można scharakteryzować jako figuratywne, zorientowane w stronę abstrakcji. Echa odległych wędrówek traktuje na równi z doświadczaniem codzienności, a jego prace nierzadko przybierają kształt pamiętnika. Zafascynowany światłem przedmiotów, używa ich w swych pracach niemal przypadkowo, niczym w kunstkamerze, kiedy indziej redukuje do znaków.