Powiślańska Fundacja Społeczna

 

Misją Powiślańskiej Fundacji Społecznej jest niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Organizacja pożytku publicznego non-profit działa od 1989 roku na warszawskim Powiślu na rzecz biednych, zaniedbanych dzieci i ich rodzin, odpowiadając na lokalne problemy społeczne. Jest to zespół psychologów, wychowawców, asystent rodzin i terapeutów, którzy pracują z dziećmi i rodzinami mającymi poważne problemy życiowe.

 

Z powodu bezrobocia, biedy, chorób, nieporadności coraz więcej dzieci jest odbieranych rodzicom i kierowanych do domów dziecka. Misją organizacji jest zapobieganie rozpadowi takich rodzin oraz działanie tak, aby podopieczni z trudnych rodzin nie powielali drogi swoich rodziców. Fundacja pomaga im w życiu codziennym i wspiera w rozwoju.

 

Organizacja zna potrzeby dzieciaków ze Śródmieścia i ich rodzin. Wiele z nich jest pod opieką fundacji od lat, a udzielana im pomoc jest zawsze bezpłatna. Fundacja kieruje pomoc do grup społecznych mających najpoważniejsze problemy. Działa dla zniwelowania przyczyn, a nie skutków problemów społecznych a pomocą obejmuje całe rodziny i ich środowisko. Interweniuje we wczesnej fazie powstawania problemów dzieci i rodzin oraz tworzy alternatywne do powszechnie dostępnych systemy pomocy osobom wykluczonym i szkolenia kadr. Wsparcie otrzymało już ponad 2000 podopiecznych!

 

Świetlice socjoterapeutyczne – w dwóch placówkach środowiskowych codziennie opieką objęte są dzieci i młodzież od 6 do 18 lat. Rocznie uczęszcza do nich 45 dzieci zagrożonych umieszczeniem w domu dziecka. Razem z wychowawcami odrabiają lekcje, gotują, uczą się podstawowych umiejętności – jak w drugim domu. W placówkach prowadzone są również socjoterapia i zajęcia sportowe, edukacyjne i rozwojowe.

 

Dwie poradnie rodzinne – w których można uzyskać pomoc w zakresie trudności rodzinnych i emocjonalnych, przemocy, problemów wychowawczych, uzależnień, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami przez dzieci i młodzież, problemów z agresją, trudności w nauce. Rocznie z 6700 godzin porad korzysta ok. 350 rodzin z trudnościami.

 

Asystenci rodzin – zespół asystentów rodzinnych pomaga rocznie 50 rodzinom zagrożonym rozpadem i ubogich. Wspiera w poszukiwaniu pracy, kształceniu, wychowaniu dzieci, rozwiązywaniu problemów społecznych i motywuje do podejmowania aktywności.