Równość

W kategorii "Równość" znajdziesz artykuły dotyczące różnych inicjatyw społecznych, które działają na rzecz promocji równouprawnienia i walki z dyskryminacją. Znajdują się tutaj m.in. artykuły o kampaniach antyprzemocowych, walkach o prawa osób niepełnosprawnych oraz projektach przeciwko rasizmowi.