Skąd mam wiedzieć, jak miasto wydaje moje pieniądze?

adw. Grzegorz Kukowka

 

Informacja o sposobach wydatkowania funduszy publicznych, pochodzących głównie z naszych podatków, jest jednym z rodzajów informacji publicznej, która podlega stosownym regulacjom. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega „każda informacja o sprawach publicznych”. Wspomniana ustawa określa bardziej szczegółowo prawo dostępu do informacji publicznej, przysługujące nam na podstawie art. 61 Konstytucji RP. To oznacza, że każda i każdy z nas może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, obejmującym np. wydatkowanie gminnych funduszy.

 

O czym warto pamiętać:

  • wniosek o informację publiczną można złożyć nawet mailowo, nie wymaga on skanu pisma ani własnoręcznego podpisu;
  • we wniosku można określić sposób, w który informacja ma zostać udostępniona (np. przesłanie skanów interesujących nas dokumentów mailem);
  • wniosek powinien zostać rozpoznany w 14 dni od złożenia. Organ może wydłużyć termin rozpoznania wniosku, ale nie dłużej niż do 2 miesięcy;
  • nawet jeśli organ ma określony formularz składania wniosków o dostęp do informacji publicznej, jego stosowania nie jest obowiązkowe. Wystarczy wysłać maila.

 

Czy mogę wejść na obrady Rady Dzielnicy?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej „posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne”.

W praktyce oznacza to, że każdy może wejść na posiedzenie rady dzielnicy, rady gminy i tak dalej – są to przecież organy kolegialne, organy władzy publicznej, które pochodzą z wyborów powszechnych. Oczywiście, należy dostosować się w tym celu do przepisów porządkowych obowiązujących w danym urzędzie (np. uzyskać przepustkę, jeśli jest wymagana, jak np. przy wejściu do Sejmu RP).

Art. 18 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wyraźnie doprecyzowuje przy tym, że „Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. W praktyce zatem, poza wejściem na obrady danego organu, możemy również rejestrować obraz i dźwięk – bez pytania kogokolwiek o zgodę!