Alek Slon

Ukończył malarstwo na Accadenia di Belle Arti w Rzymie oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego FRONT SZTUKI oraz współzałożycielem Kamienicy Artystycznej TA3 w Warszawie, gdzie ma swoją pracownię.

Głównym polem działalności artysty jest malarstwo olejne i rysunek, ale od niedawna posługuje się także multimediami, instalacjami, animacją i wideo. Tworzone przez niego wyobrażenia są echem podstawowych ludzkich doświadczeń. Formy i linie przekazują emocje, które są częścią naszego człowieczeństwa. Widzimy w nich odwieczne dążenie ludzkiej woli do syntezy. Uproszczone formy stołów, krzeseł, domów i pojazdów, odzwierciedlają pierwotną tęsknotę za strukturą. Stają się elementami wewnętrznego pejzażu - domeną homo pictor z jego wolnością tworzenia, która buduje prawdziwy fundament doświadczenia - naszą osobistą mitologię.