Magda Fokt

Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Tworzy w technikach malarstwa olejnego, akrylu, kolażu, reliefu na papierze i płótnie. Eksperymentuje z przekraczaniem granic płótna. Tworzy instalacje i obiekty.

Źródłem jej inspiracji jest pejzaż, który stanowi punkt wyjścia do poszukiwań w obrębie abstrakcji. W ostatnich latach skupia się na szczególnym aspekcie pejzażu, w którym zderza kamienie i wodę, zatrzymuje się nad ich wzajemnym wpływem, szukając analogii do ludzkiej tożsamości, na która oddziałuje świat zewnętrzny. To dwie różne materie, dwa różne światy, które ścierają się ze sobą, jednocześnie współistnieją w pewnej symbiozie. Zróżnicowana zarówno materia, kształty i rola, jakie pełnią w naturze, sprawia, że kamienie i woda dopełniają się i jednocześnie wykluczają, dając pole wiecznej grze i walce.

Niezależnie od motywu, Magdzie Fokt zawsze towarzyszy pytanie o ludzką tożsamość.